สายแชแนะ-โต๊ะจิ๊ ตอลีบี…

 G1 
แชแนะ  
แชแนะ + โต๊ะจิ๊
 G2 
1.วังซะนอ  2.อาอิเชาะฮฺ 
3.โต๊ะวาทยา  4.ยีมะซา
5.ซอและฮฺ 6.แชบิ๊ 
7. ซะดี  

G1 : แชแนะ + โต๊ะจิ๊

1.วังซะนอ

2.อาอิเชาะฮฺ(เมียแชบะฮฺ)

3.โต๊ะวาทยา(เป็นภรรยาคนแรกของแชฟา ต่อมาแต่งงานกับแซะฮฺมะดิ๊ ไม่มีลูก)

4.ยีมะซา(ซันเข่ง)

5.ซอและฮฺ + ชัมซียะฮฺ(ไม่มีลูก)

6.แชบิ๊(ตายโสด)

7.ซะตี

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น