มะซา


G1 : แชแนะ

G2 : 1.วังซะนอ 2.อาอิเชาะฮฺ 3.โต๊ะวาทยา 4.ยีมะซา(ฮาซซันเข่ง) 5.ซอและฮฺ 6.แชบิ๊ 7.ซะตี


4.มะซา + ฮาลีเมาะฮฺ(แม่1)

1.ฮามะ(แบแร็ต)

2.ญะมาลุดดีน

3.ญะมีเลาะฮฺ

4.ซาปีเยาะฮฺ(แจ้)

5.มุสตอฟา(เก)

  + อูงุง(แม่2)

6.แมะกะเม็ง

7.สุลัยคอ

8.หวังนิล

9.คอดีเยาะฮฺ

10.อับดุลลอฮฺ(แฉ่ง)

11.ฮามิด(แดง)

  + ซาเราะฮฺ(แม่3)

12.ซอและฮฺ(เข่ง)

วังซาเราะฮฺ มาจากสายเลาะเด

วังซาเราะฮฺแต่งงานกับแชเปลี่ยนจากสายตวนมุฮัมมัดซอและฮฺมาก่อน

G3 : 1.ฮามะ(แบแร็ต) 2.ญะมาลุดดีน 3.ญะมีเลาะฮฺ 4.ซาปีเยาะฮฺ(แจ้) 5.มุสตอฟา(เก) 6.แมะกะเม็ง 7.สุลัยคอ

8.หวังนิล 9.คอดีเยาะฮฺ 10.อับดุลลอฮฺ(แฉ่ง) 11.ฮามิด(แดง) 12.ซอและฮฺ(เข่ง)

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น