ฮามิด


G1 : แชแนะ

G2 : 1.วังซะนอ 2.อาอิเชาะฮฺ 3.โต๊ะวาทยา 4.ยีมะซา(ฮาซันเข่ง) 5.ซอและฮฺ 6.แชบิ๊ 7.ซะตี

G3 : 1.ฮามะ(แบแร็ต) 2.ญะมาลุดดีน 3.ญะมีเลาะฮฺ 4.ซาปีเยาะฮฺ(แจ้) 5.มุสตอฟา(เก) 6.แมะกะเม็ง 7.สุลัยคอ

8.หวังนิล 9.คอดีเยาะฮฺ 10.อับดุลลอฮฺ(แฉ่ง) 11.ฮามิด(แดง) 12.ซอและฮฺ(เข่ง)


11.ฮามิด(แดง) + ทองอยู่(แม่1)

1.ลมูล

2.สุลัยนี

3.มานพ

    + แมะจันทร์(แม่2)

4.บุญเรือน

5.สุนทร

6.นิพนธ์

G4 : 1.ลมูล 2.สุลัยนี 3.มานพ 4.บุญเรือน 5.สุนทร 6.นิพนธ์

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น