มุสตอฟา


G1 : แชแนะ

G2 : 1.วังซะนอ 2.อาอิเชาะฮฺ 3.โต๊ะวาทยา 4.ยีมะซา(ฮาซซันเข่ง) 5.ซอและฮฺ 6.แชบิ๊ 7.ซะตี

G3 : 1.ฮามะ(แบแร็ต) 2.ญะมาลุดดีน 3.ญะมีเลาะฮฺ 4.ซาปีเยาะฮฺ(แจ้) 5.มุสตอฟา(เก) 6.แมะกะเม็ง 7.สุลัยคอ

8.หวังนิล 9.คอดีเยาะฮฺ 10.อับดุลลอฮฺ(แฉ่ง) 11.ฮามิด(แดง) 12.ซอและฮฺ(เข่ง)


5.มุสตอฟา + สุบัยดะฮฺ

1.อิสมาแอล

2.มุฮัมมัด

3.ยูโซะฮฺ

4.มาริยะฮฺ

5.อาอิชะฮฺ

6.รอบิอะฮฺ

G4 : 1.อิสมาแอล 2.มุฮัมมัด 3.ยูโซะฮฺ 4.มาริยะฮฺ 5.อาอิชะฮฺ 6.รอบิอะฮฺ

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น