สุลัยคอ


G1 : แชแนะ

G2 : 1.วังซะนอ 2.อาอิเชาะฮฺ 3.โต๊ะวาทยา 4.ยีมะซา(ฮาซซันเข่ง) 5.ซอและฮฺ 6.แชบิ๊ 7.ซะตี

G3 : 1.ฮามะ(แบแร็ต) 2.ญะมาลุดดีน 3.ญะมีเลาะฮฺ 4.ซาปีเยาะฮฺ(แจ้) 5.มุสตอฟา(เก) 6.แมะกะเม็ง 7.สุลัยคอ

8.หวังนิล 9.คอดีเยาะฮฺ 10.อับดุลลอฮฺ(แฉ่ง) 11.ฮามิด(แดง) 12.ซอและฮฺ(เข่ง)


7.สุลัยคอ + อับดุลลอฮฺ(พ่อ1)

1.ฮาลีเมาะฮฺ

     + ฮามิด(ทุย)พ่อ2

2.ยะหฺยา

3.สมถวิล

4.สุฮัยมี

5.อิบนี

G4 : 1.ฮาลีเมาะฮฺ 2.ยะหฺยา 3.สมถวิล 4.สุฮัยมี 5.อิบนี

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น