อับดุลลอฮฺ


 

G3 :  แชโด ¦ แชตั๋ง ¦ โต๊ะวาตา ¦  หะยีมะเซาะฮฺ  ¦ แมะบาซา ¦  แมะกะจิ๊  ¦ แมะดู ¦  หวังบาซา  ¦ หวังกะจิ๊  ¦ สะมะแอ

G4 : 1.อับดุลลอฮฺ  2.ดาวูด  3.แมะใหญ่  4.แมะเละ  5.จันทร์  6.อบูบากัร(บก)


1.อับดุลลอฮฺ + อิ่ม

1.แม้น

2.กัลโซม

3.หุเซน

4.ฮามิด

G5 : 1.แม้น 2.กัลโซม 3.หุเซน 4.ฮามิด

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น