ผู้รู้คนสำคัญ

โดย อับดุลกอเด็ร มัสแหละ

       อับดุลกอเด็ร มัสแหละ บันทึกประวัติผู้รู้คนสำคัญของบ้านปากลัดในอดีตตั้งแต่ในยุคที่บ้านปากลัดเป็นแหล่งวิชาการ ประกอบด้วย ท่านครูฟา, ท่านครูอับบาส(แชบะฮฺ), ท่านครูฮามิด(บูยา),ท่านครูฉ่ำ, ท่านครูโต๊ะกีดำ, ท่านครูเจ๊ะนะฮฺ, ท่านจุฬาราชมตรี(แช่ม) และท่านครูสุอิ๊บ


 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น