ฮามิด(บูยา)

G1  
1.อิมามดามอฮิ   2.คอเตบดะมะลี
3.บิหลั่นยะหฺยา  
G2  
1.วานิ(ไม่มีข้อมูล)   2.ยะโก๊บ
3.กอเด็ร   4.ญะลาล
5.ซะฮฺรอ 6. ฮาโละฮฺ 
7.ซางี  
G3 
1.มะเก๊บ   2.มัรยัม 
3.แมะตัง  4.มัยมูเนาะฮฺ  
5.มุฮัมมัดนูร   
1. ฮามิด + แมะเตะฮ์
ครูหะมิด(บูยา)
แมะเตะฮ์

แมะเตะฮฺ เป็นพี่สาวของโต๊ะกีดำ

กอเซ็ม
ลมูล(มวย)
ซัยดน
G5  
1.อเซ็ม 2.ซัยนับ 
3.ลมูล 4.ซัยดน 
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น