ฮามิด(บูยา)

1. ฮามิด + แมะเตะฮฺ

แมะเตะฮฺ เป็นพี่สาวของโต๊ะกีดำ

G5  
1.อเซ็ม 2.ซัยนับ 
3.ลมูล 4.ซัยดน 
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น