หัฟเซาะฮฺ

7. หัฟเซาะฮฺ + ?
 G3 
1.อาญา 2.ิเป็ง
3.ซาปี4.ฮาวอ
5.ฮาลุซ6.มาเล็ก
7.มะลี 

*อาญา ภรรยาหะยีสะอ๊ะ(ระบม บางบัวทอง) ปู่ของ อ.การีม อ.หะกีม วันแอเลาะ

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น