ฟาติเมาะฮฺ


G1 :  1.ดอยีมุฮัมมัด  2.ฟาติเมาะฮฺ  3.โต๊ะวาพานา


2.ฟาติเมาะฮฺ +

1.นายกองซาเมาะฮฺ

2.บิฆู

3.บิมอ

4.แมะเตะฮฺ

5.ตอฮา

G2 : 1.นายกองซาเมาะฮฺ 2.บิฆู 3.บิมอ 4.แมะเตะฮฺ 5.ตอฮา

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น