บิฆู


G1 :  1.ดอยีมุฮัมมัด  2.ฟาติเมาะฮฺ  3.โต๊ะวาพานา

G2 : 1.นายกองซาเมาะฮฺ 2.บิฆู 3.บิมอ 4.แมะเตะฮฺ 5.ตอฮา


2.บิฆู +

1.ยะโก๊ะ

2.ดาวูด

3.ลิเฟาะฮฺ

4….

G3 : 1.ยะโก๊ะ 2.ดาวูด 3.ลิเฟาะฮฺ 4….(เมียแชคง)

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น