ยะโก๊ะ


G1 :  1.ดอยีมุฮัมมัด  2.ฟาติเมาะฮฺ  3.โต๊ะวาพานา

G2 : 1.นายกองซาเมาะฮฺ 2.บิฆู 3.บิมอ 4.แมะเตะฮฺ 5.ตอฮา

G3 : 1.ยะโก๊ะ 2.ดาวูด 3.ลิเฟาะฮฺ 4….(เมียแชคง)


1.ยะโก๊ะ + จิ๊

1.อิลยาส

2.อาริฟีน

3.อับดุลลอฮฺ

4.ซอฟียะฮฺ

5.ญะริมี

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น