ดาวูด


G1 :  1.ดอยีมุฮัมมัด  2.ฟาติเมาะฮฺ  3.โต๊ะวาพานา

G2 : 1.นายกองซาเมาะฮฺ 2.บิฆู 3.บิมอ 4.แมะเตะฮฺ 5.ตอฮา

G3 : 1.ยะโก๊ะ 2.ดาวูด 3.ลิเฟาะฮฺ 4….(เมียแชคง)


2.ดาวูด(แชเดาว์) +

1.บอเลาะฮฺ

2.มะ(เน)

3.หวัง

4.ตาเยะ

5.ซอและฮฺ

G4 : 1.บอเลาะฮฺ 2.มะ(เน) 3.หวัง 4.ตาเยะ 5.ซอและฮฺ

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น