ลิเฟาะฮฺ


G1 :  1.ดอยีมุฮัมมัด  2.ฟาติเมาะฮฺ  3.โต๊ะวาพานา

G2 : 1.นายกองซาเมาะฮฺ 2.บิฆู 3.บิมอ 4.แมะเตะฮฺ 5.ตอฮา

G3 : 1.ยะโก๊ะ 2.ดาวูด 3.ลิเฟาะฮฺ 4….(เมียแชคง)


3.ลิเฟาะฮฺ + แดง

1.มะฮฺ + ลอเด็ง

1.ฮาแวตาปรอด

2.ฮาลีเมาะฮฺ

3.ญุวัย

4.อาอิเชาะฮฺ

G4 : 1.ฮาแวตาปรอด 2.ฮาลีเมาะฮฺ 3.ญุวัย 4.อาอิเชาะฮฺ

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น