สายเผ่าโนรี

สายตระกูลเผ่าโนรี

ก่อนจะกล่าวถึงสายตระกูลเผ่าโนรี คงต้องกล่าวถึงปูหมัด ที่ท่านได้ย้ายถิ่นฐานจากบางบอนริมทางรถไฟ มาอยู่ที่บ้านปากลัดเมื่อ พ.ศ. 2522 เดิมทีปูหมัดเป็นคนคลองสาน บริเวณมัสยิดสุวรรณภูมิ อาชีพของท่านในยุคนั้นรับจ้างกวาดเรือสินค้าตามแม่น้ำเจ้าพระยา และหาปลา  ตามริมแม่น้ำ และภรรยาของท่านชื่อย่ายุงเป็นคนบางกอกน้อย

หลังจากทั้งสองท่านใช้ชีวิตอยู่ที่คลองสานหลายสิบปี จึงมีบุตรด้วยกัน 5 ท่าน และมีภาระมากขึ้นจึงได้ย้ายจากคลองสานมาที่บางบอนริม      ทางรถไฟระยะหนึ่ง ก็ได้เจอกับโต๊ะหนา ได้แนะนำว่าที่ปากลัดมีช่องทางทำมาหากินดีกว่าที่บางบอน จึงได้ชักชวนปูหมัดและย่ายุงรวมทั้งบุตรและ         หลานมาที่ปากลัด โดยเก็บข้าวของใส่เรือพายมาตามแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าคลองลัดหลวง เลี้ยวขวาเข้าคลองแขก และมา       จอดเรือตรงบริเวณหน้า     มัสยิดดารอสอาดะห์

สายตระกูลเผ่าโนรีได้เข้ามาอยู่บ้านปากลัด ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบัน และมีลูกหลานอยู่เป็นจำนวนมากในบ้านปากลัด

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น