สายแชเพ็ง-โต๊ะจ่าง

สายตระกูลแชเพ็ง โต๊ะจ่าง

      เดิมทีแชเพ็ง เป็นนักเดินเรือสำเภา ค้าขายสินค้าต่างๆ และท่านก็ได้เสียชีวิตบนเรือเดินทางอยู่ในทะเล โต๊ะจ่างซึ่งเป็นภรรยาได้อยู่ที่บ้านปากลัด และได้รับบุตรบุญธรรม คือแชมา อารี สามีของโต๊ะมะห์ ซึ่งก็เป็นบุตรของโต๊ะจ่างเอง ส่วนโต๊ะจ่างนั้นเดิมทีท่านเป็นคนอำเภอผักไห่ จังหวัดอยุธยา

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น