ซาดิ๊


G1 : แชแนะ

G2 : 1.วังซะนอ 2.อาอิเชาะฮฺ 3.โต๊ะวาทยา 4.ยีมะซา(ซันเข่ง) 5.ซอและฮฺ 6.แชบิ๊ 7.ซะตี

G3 : 1.เวาะดำ 2.มาเรียม 3.มะโระฮฺ 4.ซาดิ๊ 5.อับดุลลอฮฺ(เก๊ะ) 6.ชุโก๊ร(จูโก๋)


4.ซาดิ๊ + จู

1.สมบุญ

2.อุดม

3.บุญรอด

G4 : 1.สมบุญ 2.อุดม 3.บุญรอด

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น