อับดุลลอฮฺ


G1 : แชแนะ

G2 : 1.วังซะนอ 2.อาอิเชาะฮฺ 3.โต๊ะวาทยา 4.ยีมะซา(ซันเข่ง) 5.ซอและฮฺ 6.แชบิ๊ 7.ซะตี

G3 : 1.เวาะดำ 2.มาเรียม 3.มะโระฮฺ 4.ซาดิ๊ 5.อับดุลลอฮฺ(เก๊ะ) 6.ชุโก๊ร(จูโก๋)


5.อับดุลลอฮฺ + แมะ

1.ฮวาเนียร(G4) + หัฟเซาะฮฺ

1.ฟาติมะฮฺ(สุนีย์)

2.อามีนะฮฺ(สุทิน)*

3.การีม(สุนทร)

4.นาฟีซะฮฺ(สุนันท์)

5.สุบัยดะฮฺ(วันทนา)

6.คอดียะฮฺ

7.สุลัยมาน

8.รอมละฮฺ

G5 : 1.ฟาติมะฮฺ 2.อามีนะฮฺ 3.การีม 4.นาฟีซะฮฺ 5.สุบัยดะฮฺ 6.คอดียะฮฺ 7.สุลัยมาน 8.รอมละฮฺ
* ภรรยาฮัจยีอาบิดีน(ครูดีน) แสงวิมาน

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น