เวาะดำ


G1 : แชแนะ

G2 : 1.วังซะนอ 2.อาอิเชาะฮฺ 3.โต๊ะวาทยา 4.ยีมะซา(ซันเข่ง) 5.ซอและฮฺ 6.แชบิ๊ 7.ซะตี

G3 : 1.เวาะดำ 2.มาเรียม 3.มะโระฮฺ 4.ซาดิ๊ 5.อับดุลลอฮฺ(เก๊ะ) 6.ชุโก๊ร(จูโก๋)


1.เวาะดำ + ตอเล็บ

1.ฮาลีเมาะฮฺ

2.แมะวง

3.แมะกลึง

4.แมะโถม

5.แมะทิม

6.อับดุลลอฮฺ(อบู)

7.มุฮัมมัดซอและฮฺ

G4 : 1.ฮาลีเมาะฮฺ 2.แมะวง 3.แมะกลึง 4.แมะโถม 5.แมะทิม 6.อับดุลลอฮฺ(อบู) 7.มุฮัมมัดซอและฮฺ

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น