แมะโถม


G1 : แชแนะ

G2 : 1.วังซะนอ 2.อาอิเชาะฮฺ 3.โต๊ะวาทยา 4.ยีมะซา(ซันเข่ง) 5.ซอและฮฺ 6.แชบิ๊ 7.ซะตี

G3 : 1.เวาะดำ 2.มาเรียม 3.มะโระฮฺ 4.ซาดิ๊ 5.อับดุลลอฮฺ(เก๊ะ) 6.ชุโก๊ร(จูโก๋)

G4 : 1.ฮาลีเมาะฮฺ 2.แมะวง 3.แมะกลึง 4.แมะโถม 5.แมะทิม 6.อับดุลลอฮฺ(อบู) 7.มุฮัมมัดซอและฮฺ


4.แมะโถม + หวัง(สายบัว)

1.ฮารน

2.สุวิมล

3.การีม

4.วัรดี

5.ซัยนับ

6.มาริยะฮฺ

7.อิบรอฮีม

8.อับดุลลอฮฺ

G5 ; 1.ฮารน 2.สุวิมล 3.การีม 4.วัรดี 5.ซัยนับ 6.มาริยะฮฺ 7.อิบรอฮีม 8.อับดุลลอฮฺ

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น