อิบรอฮีม

G1 : 1.ดอยีมุฮัมมัด  2.ฟาติเมาะฮฺ  3.โต๊ะวาพานา 

G2 : 1.อับดุลลอฮฺ(แชแสง)  2.อับดุรเราะฮฺมาน(แชมาน)

G3 : 1.อิสมาแอล(แชสวน) 2.อับบาส(แชบะฮฺ) 3.อบูบากัร 4.อิบรอฮีม 5.ซาฟูรอ

6.วาเฟาะฮฺ 7.วาเล็ง 8.แชเละ 9.แชแม

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น