แชแม

G4  
1.ซัยนะบน(หนอม)  2.มุฮัมมัดนูร(มะนุ) 
3.ซอและฮฺ  
4.อับดุรรอฮฺมาน(เทาะ)  
5.ชัมซุดดีน(ดิง) 6.สะมะแอ 
7.คอดีเยาะฮฺ(โสด) 
8.มาริยะตน(ต่วน-โสด) 
 9.อับดุรรอฮีม  
 10.อับดุลหะมีด(นิด) 
11.มาเรียม(จูแมะ) 
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น