อบูบากัร

G1 
1. ดอยีมุฮัมมัด 2. ฟาติเมาะฮฺ
3.โต๊ะวาพานา  
G2 
1. อับดุลลอฮฺ(แชแสง)    
2. อับดุรเาระฮฺมาน(แชมาน)   
G3 
1. อิสมาแอล(แชสวน) 
2. อับบาส(แชบะฮฺ)   
3. อบูบากัร  4. อิบรอฮีม
5. ซาฟูรอ  6. วาเฟาะฮฺ 
7. วาเล็ง  8. แชเละ  
9. แชแม   
3. อบูบากัร + โต๊ะแมะเซาะฮฺ

แมะเซาะฮฺ ภรรยาคนแรกของแชอบูบากัร มาจากสายโต๊ะวังมัรยัม > โต๊ะแมะเซาะฮฺ

ฮัจยีฮัมซะฮฺ(ยีเดาะฮฺ) วรรณจิยี บันทึกว่า แชฮะกุโบร์ ยังมีพี่น้องอีก ได้แก่  แชเฮาะ และหมอยะ

G4  
 1. รอนิง(โสด)  2.แชฮะกุโบร
 3. แมะ 4. ซอฟียะฮฺ 
  5. แชเฮาะ)4.รอญับ(หมอยะ) 
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น