อบูบากัร

3. อบูบากัร + โต๊ะแมะเซาะฮฺ

แมะเซาะฮฺ ภรรยาคนแรกของแชอบูบากัร มาจากสายโต๊ะวังมัรยัม > โต๊ะแมะเซาะฮฺ

ฮัจยีฮัมซะฮฺ(ยีเดาะฮฺ) วรรณจิยี บันทึกว่า แชฮะกุโบร์ ยังมีพี่น้องอีก ได้แก่  แชเฮาะ และหมอยะ

G4  
 1. รอนิง(โสด)  2.แชฮะกุโบร
 3. แมะ 4. ซอฟียะฮฺ 
  5. แชเฮาะ)4.รอญับ(หมอยะ) 
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น