มุบีน

G1  
1.โต๊ะวังญะมีละฮฺ   2.โต๊ะวังมัรยัม
G2  
1.โต๊ะดุซง  2.ตอเล็บ 
3.โต๊ะวอนิง 4.โต๊ะแมะเซาะฮฺ 
5.โต๊ะคอดีเยาะฮฺ  
G3  
1.รอญับ  2.แมะพร  
3.ซอและฮฺ  4.แมะฟัก  
5.ฮารน    
G4  
1.ซอและฮฺ   2.มุบีน(บิง)  
3.ฮาวอ 4.ซาเราะฮฺ   
5.มะหฺยอ(ครูยอ)   
1. มุบีน + แมะเล็ก

* แมะเล็กเป็นน้องวังโหน่งแม่ยายดีนนอม

G5  ฟาติมะฮฺ(สมจิต)
ฟาติมะฮฺ + อิสมาแอล

อิสมาแอลมาจากสายนี้ที่ตอเล็บ>ซอและฮฺ > มุฮัมมัด > อิสมาแอล

G6  
1.มูซา 2.รัก
3.อลี  4.เฟาซี
5.ยูซุฟ 
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น