อุไร


G1 : แชแนะ

G2 : 1.วังซะนอ 2.อาอิเชาะฮฺ 3.โต๊ะวาทยา 4.ยีมะซา(ซันเข่ง) 5.ซอและฮฺ 6.แชบิ๊ 7.ซะตี

G3 : 1.เวาะดำ 2.มาเรียม 3.มะโระฮฺ 4.ซาดิ๊ 5.อับดุลลอฮฺ(เก๊ะ) 6.ชุโก๊ร(จูโก๋)

G4 : 1.สมัย 2.สุภาพ(ฟี) 3.สมร 4.สมาน 5.อุไร 6.บริบูรณ์ 7.สมุทร 8.อิมรอน

9.ฮารูน 10.ชัมซีเยาะฮฺ 11.หุซัยนี 12.หะซัน 13.สุรินทร์


5.อุไร + ฮามิด

1.ฟะริดา

2.ฟะรีด

3.ญะฮฺรอ

G5 : 1.ฟะริดา 2.ฟะรีด 3.ญะฮฺรอ

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น