แชมัด

มุฮัมมัด + ตาซอ(นาก)

ตาซอ(นาก) มาจากสายโต๊ะวังมัรยัม >โต๊ะดุซง > หะยีมะเซาะฮฺ > ตาซอ

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น