เด็น

G1 : มุฮัมมัดซอและฮฺ

G2 : มุฮัมมัดนูร

G3 : 1.มุฮัมมัด  2.แชโก๊ะ  3.แชบุตร  4. แชเปลี่ยน  5.โต๊ะจู


G4 : 1.อับดุลลอฮฺ  2.มะหฺยอ  3.ซาฟูรอ  4.สะอีด(ตายเด็ก)  5.แมะ  6.ซอและฮฺ  7.เด็น  8.มุฮัมมัดนูร  

9.มะหฺมูด  10.รอมะฮฺ  11.อิสหาก


7.เดน + ซอและฮฺ*

1.ซัยนับ + ยะหฺยา

2.บุคอรี

3.รอเซะ

4.มัยมูนะฮฺ + อับดุลลอฮฺ(แก้ว)

ซอและฮฺมีภรรยาอีกคนหนึ่ง ชื่อ โต๊ะทิม มีลูก 11 คน มีชีวิตอยู่ 4 คน คือ

1.สุลัยคอ

2.มุฮัมมัดนูร

3.มุฮัมมัด(ป๊ะลัง)

4.อบูบักร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น